Ocena brak

Mięsień pośladkowy mały

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

M. pośladkowy mały (m. gluteus minimus), podobnie jak poprzedni, jest mięśniem pierzastym, zbudowanym wachlarzowato; jest on położony pod mięśniem poprzednim i jak on biegnie od kości biodrowej do krętarza większego.

Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni po-ladkowej talerza kości biodrowej między kresą pośladkową przednią a dolną. Włókna biegną 2bieżnie ku dołowi i bocznie, kończąc się silnym ścięgnem na powierzchni przedniej krętarza większego.

Działanie m. pośladkowego małego jest podobne do działania m. pośladkowego średniego, tylko znacznie od niego słabsze. W przeciwieństwie do „wielkiego" oba te mięśnie często też nazywamy „małymi". Z powodu ich wachlarzowatej budowy czynność poszczególnych ich części jest różna, a nawet antagonistyczna. Oba „małe" mm. pośladkowe w działaniu swym są bardzo wielostronne i dlatego bardzo ważne dla ruchów stawu biodrowego przy chodzeniu, bieganiu, tańcu itp. W ruchach zgięcia i prostowania uda w stawie biodrowym części przednie obu małych mm. pośladkowych unoszą (zginają) udo, części tylne zaś silnie opuszczają (prostują), głównie m. pośladkowy średni. W ruchach obrotowych części przednie obu małych mm. pośladkowych wykonują na ogół słaby ruch obrotowy do wewnątrz (m. pośladkowy mały jest najsilniejszym mięśniem obracającym do wewnątrz), części tylne zaś — dość silny ruch obrotowy na zewnątrz, przy czym praca m. pośladkowego średniego jest trzykrotnie większa niż pośladkowego małego. Praca tych mięśni polega na odwodzeniu, one powodują rozkrok nóg. M. pośladkowy średni jest najsilniejszym odwodzicielem (m. naprężacz powięzi szerokiej jest nieznacznie tylko od niego słabszy), m. pośladkowy mały przeszło o połowę słabszy. Są one antagonistami przywodzicieli. Przy ustalonym udzie pochylają miednicę w stronę boczną. Oba małe mm. pośladkowe przy każdym kroku naprzemiennie nieznacznie pochylają miednicę bocznie to w jedną stronę, to w drugą, przy czym miednica pochyla się w stronę nogi postawnej (obciążonej). W przypadku porażenia obu mięśni chodzenie jest bardzo utrudnione. Jeżeli mięśnie te są osłabione, chód jest kaczkowaty. Obraz taki szczególnie zaznacza się w razie wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego.

Mięsień jest położony na powierzchni pośladkowej talerza kości biodrowej powyżej stawu biodrowego i częściowo na torebce tego stawu; jest on przykryty m. pośladkowym średnim, z którym od przodu jest częściowo zrośnięty, oraz m. napręża-czem powięzi szerokiej uda. Do przodu mięsień graniczy z m. prostym uda, do tyłu z m. gruszkowatym, który nieco nań zachodzi. Mm. pośladkowe średni i mały tworzą razem kieszonkę mięśniową otwartą ku tyłowi, której szczelinowate światło jest wypełnione nieznaczną ilością tkanki łącznej i powrózkiem naczyniowo-nerwowym. przeznaczonym dla obu mięśni. Dno kieszonki stanowi wspólny brzeg przedni obu mięśni. Oba te mięśnie wypełniają biodra; właściwie nie są to mięśnie pośladkowe, lecz biodrowe.

Podobne prace

Do góry