Ocena brak

Mięsień półścięgnisty

Autor /sara Dodano /05.01.2012

M. półścięgnisty (ra. semitendinosus) zajmuje część przyśrodkowe i powierzchow-ną tylnej okolicy uda. Jest to mięsień długi i wysmukły; brzusiec mięśnia w połowie długości kości udowej przechodzi w cienkie, okrągławe, długie ścięgno.

Rozpoczyna się on krótkimi włóknami ścięgni-stymi na powierzchni tylnej guza kulszowego wspólnie z głową długą m. dwugłowego. Włókna biegną zbieżnie ku dołowi i przechodzą w wąskie ścięgno, które leży w bruździe utworzonej przez m. półbłoniasty; dalej kieruje się ono w stronę przyśrodkową, do tyłu od ścięgna m. smukłego i kończy się na kości piszczelowej, przyśrodkowo i poniżej guzowatości kości piszczelowej oraz na powięzi goleni. Ścięgno to bierze udział w utworzeniu gęsiej stopy ścięgnistej, stanowiąc jej dolny odcinek.

M. półścięgnisty jest prostownikiem i słabym przywodzicielem stawu biodrowego. W działaniu na staw kolanowy jest zginaczem, lecz wskutek małej długości brzuśca zakres ruchu nie przekracza 50°. Poza tym wykonuje on słaby ruch obrotowy w stawie kola-nowym do wewnątrz.

M. półścięgnisty leży powierzchownie, u góry przykryty tylko m. pośladkowym wielkim; bocznie graniczy on z głową długą m. dwugłowego, przyśrodkowo i do przodu — z przywodzicielem wielkim i m. półbłoniastym. Przy zgiętym kolanie ścięgno mięśma jest widoczne i wyczuwalne przez skórę w przyśrodkowym ograniczeniu dołu podkolanowego. Poniżej m. pośladkowego wielkiego brzusiec mięśnia zawiera smugę ścięgnistą przebiegającą w kierunku włókien m. pośladkowego wielkiego.

Podobne prace

Do góry