Ocena brak

Mięsień policzkowy

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

M. policzkowy (m. buccinator) jest mięśniem płaskim, rozpiętym między szczęką a żuchwą. Stanowi on podłoże policzka i ogranicza od zewnątrz przedsionek jamy ustnej.

M. policzkowy rozpoczyna się linią podkowiastą, która biegnie: 1) wzdłuż wyrostka zębodołowego szczęki począwszy od pierwszego zęba trzonowego ku tyłowi 2) wzdłuż szwu skrzydłowo-żuchwowegoi dalej do przodu, 3) wzdłuż grzebienia policzkowego i na powierzchni zewnętrznej części zębodołowej żuchwy aż do pierwszego zęba trzonowego dolnego. Szew skrzydłowo-żuchwowy (raphe pterygomandibularis) jest to silne pasmo włókniste, rozpięte między haczykiem skrzydłowym kości klinowej a początkiem grzebienia policzkowego żuchwy. Szew ten może być uważany za smugę ścięgnistą włączoną między m. policzkowy, biegnący do przodu, a część policzkowo-gardłową m. zwieracza górnego gardła, biegnącą do tyłu (p. gardło). Szew ten, gdy usta są otwarte, wytwarza fałd błony śluzowej (plica pterygomandibularis*) z łatwością wyczuwalny od strony przedsionka jamy ustnej.

Biegnąc częściowo równolegle, częściowo krzyżując się w kątach ust, włókna mięśniowe kierują się w obręb wargi górnej i dolnej przeplatając się z włóknami strony przeciwległej. Jedne włókna kończą się w błonie śluzowej i skórze kąta ust, drugie zaś w błonie śluzowej obu warg; stanowią one tutaj głęboką warstwę m. okrężnego ust.

M. policzkowy wydmuchuje powietrze skupione w przedsionku jamy ustnej (mięsień trębaczy). W razie jednostronnego porażenia nerwu twarzowego prąd powietrza skośnie wydostaje się z ust i chory nie może np. zgasić świecy ustawionej na wprost jego ust. Mięsień ten przyciska policzki do zębów, pociąga kąty ust ku bokom, tym samym poszerza szparę ust. Chroni on błonę śluzową policzka przed wciśnięciem się między szeregi zębów, jak również podczas żucia chroni kęsy przed ześlizgiwaniem się do przedsionka jamy ustnej.

Z tyłu wzdłuż szwnj skrzydłowo-żuchwowego m. policzkowy graniczy ze zwieraczem górnym gardła; do przodu w węźle mięśniowym kąta ust styka się z m. jarzmowym większym, dźwigaczem kąta ust, m. obniżaczem kąta ust i m. okrężnym ust. Powierzchnia wewnętrzna jest pokryta błoną śluzową, która ściśle do niej przylega. Powierzchnia zewnętrzna jest skierowana z tyłu do gałęzi żuchwy, wyrostka dziobiastego i do ścięgna m. skroniowego. Dalej do przodu powierzchnia ta graniczy: 1) z częścią przednią m. żwacza, od którego jest oddzielona dużym skupieniem tkanki tłuszczowej (corpus adiposum buccae); 2) z przewodem ślinianki przyusznej. który z początku biegnie wzdłuz mięśnia, a następnie przebija go na poziomie drugiego zęba trzonowego górnego i uchodzi do przedsionka jamy ustnej; wreszcie 3) na powierzchni zewnętrznej m. policzkowego biegnie kilka nerwów i naczyń (n. policzkowy, gałęzie policzkowe n. twarzowego, t. i ż. twarzowa). Powierzchnia ta jest przykryta powięzią i skórą.

Unerwienie: gałęzie policzkowe n. twarzowego. N. policzkowy, gałąź n. żuchwowego (V3), przebija m. policzkowy i jako nerw czuciowy zaopatruje błonę śluzową policzka, nie bierze zaś udziału w unerwieniu m. policzkowego.

Podobne prace

Do góry