Ocena brak

Mięsień półbłoniasty

Autor /sara Dodano /05.01.2012

M. półbłoniasty (vi. semimembranosus), jak nazwa wskazuje, składa się w połowie z płaskiego, szerokiego ścięgna; leży on przeważnie pod m. półścięgnistym, rozpięty tak jak on między guzem kulszowym a kością piszczelową.

Mięsień ten rozpoczyna się długim, płaskim i silnym ścięgnem na guzie kulszowym, bocznie i nieco powyżej od m. półścięgnistego, między początkiem ścięgna m. dwugłowego a początkiem m. czworobocznego uda. Ścięgno początkowe sięga mniej więcej aż do połowy długości mięśnia, po czym przechodzi stopniowo w szeroki brzusiec; w brzuścu tym jest wyżłobiony rowek dla ścięgna m. półścięgnistego. Również w kierunku przyczepu końcowego mięsień przechodzi w ścięgno; powstaje on po stronie przyśrodkowej znacznie wcześniej i jest silniej rozwinięty niż po stronie bocznej. Tutaj brzusiec mięśnia schodzi niżej i ogranicza dół podkolanowy od strony górnej i przyśrodkowej. Wreszcie ścięgno końcowe, kierując się ku dołowi, biegnie do tyłu od nadkłykcia przyśrodkowego między ścięgnami mm. smukłego i półścięgnistego do kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej i dzieli się, jak trzy przednie palce u ptaka, na trzy odnogi. Niektórzy autorzy mówią o gęsiej stopie głębokiej (pes anserinus profundus*) w odróżnieniu od poprzednio omówionej gęsiej stopy powierzchownej (pes anserinus superficialis*); jedna odnoga zagina się do przodu i przyczepia się do kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej, jest ona częściowo przykryta więzadłem pobocznym piszczelowym; druga zagina się ku tyłowi i przechodzi w więzadło podko-lanowe skośne; odnoga trzecia wreszcie, środkowa, kieruje się ku dołowi i przechodziwtę część powięzi goleni, która pokrywa m. podkolanowy.

Działanie m. półbłoniastego jest podobne do działania m. półścięgnistego, tylko znacznie silniejsze. Jest to najsilniejszy mięsień tylnej grupy. Jest on silnym prostownikiem i silnym przywodzicie-lem stawu biodrowego. W działaniu na staw kolanowy silnie zgina goleń i obraca ją do wewnątrz.

Powierzchnia tylna, czyli zewnętrzna mięśnia jest przykryta od góry ku dołowi m. pośladkowym wielkim, m. półścięgnistym i powięzią szeroką. Powierzchnia przednia, czyli wewnętrzna, pokrywa u góry m. czworoboczny uda. poniżej — przywodziciel wielki. Brzeg boczny mięśnia częściowo biegnie wzdłuż m. dwugłowego, ku dołowi odchodzi od niego w kierunku przyśrodkowym i, jak już wspomniano, ogranicza dół podkolanowy od góry i od strony przyśrodkowej.

Podobne prace

Do góry