Ocena brak

Mięsień podłużny

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

M. podłużny (ra. procerus), tak samo jak poprzednie, jest mięśniem parzystym. Jest to mięsień mały, wydłużony w kierunku pionowym, położony w okolicy międzybrwiowej poniżej brzuśca czołowego m. potyliczno-czołowego.

Mięsień ten rozpoczyna się na kości nosowej, powyżej części poprzecznej m. nosowego .Włókna obu mięśni biegną ku górze stykając się i kończąc sięw skórze gładzizny; włókna ścięgniste łączą m. podłużny z brzuścem czołowym m. potyliczno-czołowego, choć nie jest on przedłużeniem tego ostatniego.

 Mięsień kurcząc się pociąga skórę ku dołowi i wywołuje jeden lub kilka poprzecznych fałdów u nasady nosa, nieraz nieco wypukłych ku dołowi. Łączą się one zwykle z marszczeniem brwi i wyraz twarzy ma wówczas coś groźnego i agresywnego. M. podłużny jest antagonistą brzuśca czołowego m. potyliczno-czołowego. Ostatni pociąga skórę ku górze, m. podłużny — ku dołowi. Zespół trzech mięśni: okrężnego oka, marszczącego brwi i podłużnego nosa stanowi ochronę oka, ponieważ skóra tym bardziej wypukła się nad szparą powiek, im silniej mięśnie współpracują.

Często oba mięśnie, prawy i lewy, są silnie asymetryczne; często są złączone; m. podłużny przykrywa część początkową m. marszczącego brwi.

Unerwienie: gałązki skroniowe n. twarzowego, które występują spod m. okrężnego

oka.

M. podłużny może być bardzo słaby lub może go zupełnie brakować. Ku dołowi może sięgać do części poprzecznej m. nosowego, a nawet schodzić do wierzchołka nosa (Loth). Rozwojowo nie ma nic wspólnego z brzuścem czołowym m. potyliczno-czołowego, z którym zwykle jest połączony włóknami ścięgnistymi; pochodzi on bowiem z dźwigaczćl wargi górnej i skrzydła nosa, i włókna mięśniowe stale łączą jeden mięsień z drugim.

Podobne prace

Do góry