Ocena brak

Mięsień piszczelowy tylny

Autor /sara Dodano /05.01.2012

M. piszczelowy tylny (ra. tibialis posterior) położony jest głęboko między obu długimi zginaczami palców. Biegnie on od obu kości goleni do brzegu przyśrodkowego stopy. Jest to mięsień płaski, podłużny, krótkowłóknisty, pierzasty.

Mięsień rozpoczyna się na powierzchni tylnej górnej części błony międzykostnej i przylegających do niej częściach k. piszczelowej i strzałki, zstępując do połowy długości goleni; poza tym na blaszce głębokiej powięzi goleni. Włókna mięśniowe biegną pod łukiem ścięgnistym dla zginacza długiego palców na tylną stronę k. piszczelowej i w jej dolnej trzeciej części przechodzą w szerokie ścięgno. Kieruje się ono do przodu od ścięgna długiego zginaczy palców i dalej leży w bruździe kostki przyśrodkowej otoczone pochewką maziową i umocowane troczkiem zginaczy. Następnie biegnie łukowato na powierzchni przyśrodkowej więzadła trójgraniastego (ligamentum deltoide-um; s. 603) i kieruje się na stopę, bezpośrednio przylegając do kości i więzadeł. Kończy się ono głównie na guzowatości kości łódkowatej i na kości klinowatej przyśrodkowej, ale wysyła również promieniste pasma ścięgniste do pośredniej i bocznej kości klinowatej, do kości śródstopia II, III i IV oraz do kości sześciennej; włókna wsteczne sięgają nawet do kości piętowej.

 Z trzech mięśni głębokich m. piszczelowy tylny jest najsilniejszym mięśniem odwracającym stopę i przywodzicielem, słabszym natomiast zginaczem podeszwowym. Mięsień ten jest istotną podporą poprzecznego sklepienia stopy. Wraz z m. strzałkowym krótkim uzupełnia on strzemię ścięgniste, utworzone przez m. strzałkowy długi i m. piszczelowy przedni, które wzmacnia i usztywnia poprzeczne sklepienie stopy. Wachlarzowaty rozbieg włókien ścięg-nistych przyczepu końcowego powoduje równomierne działanie mięśnia na całą stopę.

Na goleni m. piszczelowy tylny jest przykryty m. płaszczkowatym i częściowo zginaczem długim palców i zginaczem długim palucha Mięsień spoczywa na błonę międzykostnej i na przylegających do niej częściach obu kości goleni. Powrózek na-czyniowo-nerwowy dołu podkolanowego na górnym brzegu m. piszczelowego tylnego oddaje naczynia piszczelowe przednie, które przez górny otwór błony międzykostnej przedostają się na stronę przednią goleni. Reszta powrózka naczyniowo-nerwowego: tętnica piszczelowa tylna i nerw piszczelowy, oraz tętnica strzałkowa wraz z towarzysząrymi żyłami biegną w komorze głębokich zginaczy. Przy opuszczaniu stopy i ruchach odwracania ścięgno mięśnia wyraźnie występuje pod skórą do tyłu i poniżej kostki przyśrodkowej.

Podobne prace

Do góry