Ocena brak

Mięsień okrężny ust

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

M. okrężny ust (ra. orbicularis oris) układa się dokoła szpary ust i stanowi podłoże warg.

M. okrężny ust powstaje z licznych i różnych układów włókien: 1) delikatne wiązki prawego i lewego mięśnia rozpoczynają się w węźle mięśniowym kąta ust i biegną łukowato aż poza linię pośrodkową wargi górnej i dolnej, gdzie przeplatają się z włóknami strony przeciwległej. Do tych czterech różnych ćwiartek warg, utworzonych przez powyższe włókna, dołączają się 2) liczne włókna mięśni sąsiednich, promieniście biegnących do szpary ust. Są to włókna m. dźwigacza kąta ust, m. jarzmowego większego, m. obniżacza kąta ust, przede wszystkim zaś m. policzkowego. Włókna tego ostatniego zataczają ósemki biegnące przez m. policzkowy i okrężny ust. Nie napotykamy włókien, które by biegły dokoła szpary ust, lecz tylko obejmujące nieco więcej niż połowę obwodu górnego lub dolnego. Większość włókien kończy się w skórze, mniejszość — w błonie śluzowej warg. Oprócz pęczków okrężnych m. okrężnego ust występują jeszcze nieliczne drobne promieniste włókna (rara. recti), biegnące od skóry właściwej poprzecznie przez włókna okrężne do tkanki podśluzowej w pobliżu czerwieni wargi. Napięcie tych włókien powoduje uwypuklenie się czerwieni warg..

M. okrężny ust jest zwieraczem szpary ust. Jest on antagonistą wszystkich mięśni promieniście biegnących do warg, a przede wszystkim m. obniżacza wargi dolnej i mięśni unoszących wargę górną. Gdy kurczą się wiązki położone bliżej szpary ust — część brze-żna (pars marginalis)} następuje zwężenie czerwieni wargowej i zwrócenie warg do wewnątrz, gdy zaś kurczą się wiązki położone dalej od szpary ust — część wargowa (pars labialis), występuje ryjowate wywinięcie warg na zewnątrz i poszerzenie czerwieni wargowej, jak np. podczas gwizdania czy pocałunku. Warga górna i dolna mogą też pracować oddzielnie. M. okrężny ust bierze również udział w ruchach ust podczas jedzenia czy picia. Nadaje on wargom ich charakterystyczny kształt. Jeżeli gałązka nerwu twarzowego zaopatrująca mięsień zostanie uszkodzona, mięsień tej samej strony jest porażony, kąt ust zwisa ku dołowi i ślina może się zeń sączyć.

Podobne prace

Do góry