Ocena brak

Mięsień odwracacz

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

M. odwracacz (ra. supinator). Mięsień ten jest położony głęboko na powierzchni tylnej, bocznej i przedniej stawu ramienno-promieniowe-go, obejmując kość promieniową. Większość mięśnia znajduje się po stronie tylnej przedramienia.

Mięsień ten rozpoczyna się: 1) na grzebieniu m. odwracacza k. łokciowej obok przyczepu m. łokciowego, 2) na więzadle pierścieniowatym stawu promieniowo-łokciowego bliższego, 3) na więzadle pobocznym promieniowym, 4) na nadkłykciu bocznym kości ramiennej. Włókna obejmują od tyłu górną trzecią część kości promieniowej i kończą się na jej powierzchni tylnej, bocznej oraz przedniej powyżej i poniżej guzowatości kości promieniowej.

Mięsień ten, jak nazwa wskazuje, odwraca przedramię i rękę. Może on pracować w każdym położeniu przedramienia, gdy tymczasem m. dwugłowy ramienia odwraca je tylko wtedy, gdy staw łokciowy jest zgięty. Na tym polega przewaga pierwszego nad drugim, poza tym jednak maksymalna możliwość pracy m. dwugłowego jest prawie czterokrotnie większa niż odwracacza.

Mięsień spoczywa bezpośrednio na kości promieniowej i jesl przykryty oboma prostownikami promieniowymi nadgarstka, prostownikiem palców, prostownikiem łokciowym nadgarstka i m. łokciowym. Odwracacz tworzy na przedramieniu kanał dla gałęzi głębokiej nerwu promieniowego. Gałąź la na wysokości szyjki kości promieniowej przebija mięsień, kierując się od strony zginaczy na stronę prostowników; wstępuje ona w obręb mięśnia na powierzchni przedniej przez wrota obramowane ścięgnisty-mi włóknami.Przebiegiem swym dzieli mięsień na warstwę powierzchowną, stromo zstępującą ku dołowi, i na warstwę głęboką, o wybitnie poprzecznym przebiegu włókien; opuszcza ona mięsień kierując się między obie warstwy grupy tylnej mięśniówki przedramienia.

Na powierzchni mięśnia występują bardzo zmienne kaletki maziowe, chroniące mięsień przed ocieraniem się o prostowniki, które go przykrywają.

Odwracacz może być wzmocniony przez dodatkowe pęczki o bardzo zmiennych przyczepach. W ścięgnie początkowym mięśnia czasem może być trzeszczka.

Podobne prace

Do góry