Ocena brak

Mięsień obły większy

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

M. obły większy (m. teres major). Jest to mięsień nieco spłaszczony, czworokątny, silny i gruby, rozpięty między kątem dolnym łopatki a górną częścią trzonu kości ramiennej.

M. obły większy rozpoczyna się na powierzchni grzbietowej dolnego kąta łopatki; poza tym włókna jego odchodzą od przegrody włóknistej, oddzielającej go od m. obłego mniejszego i m. podgrzebieniowego. Włókna biegną równolegle ku górze oraz do boku i kończą się silnym i płaskim ścięgnem na grzebieniu guzka mniejszego kości ramiennej, do tyłu od ścięgna m. najszerszego grzbietu.

M. obły większy opuszcza ramię podniesione i w ruchu tym jest silnym antagonistą m. naramiennego. Poza tym przywodzi ramię do tyłu (jak np. gdy krzyżuje się ramiona na grzbiecie) i obraca je do wewnątrz. M. obły większy współdziała więc z m. najszerszym grzbietu.

Powierzchnia tylna mięśnia jest przykryta u góry skórą, u dołu m. najszerszym grzbietu i bocznie — głową długą m. trójgłowego. Powierzchnia przednia również przylega do m. najszerszego grzbietu, który jak zaznaczyliśmy poprzednio, obejmuje dolny brzeg m. obłego większego i przechodzi z jego powierzchni tylnej na przednią. Poza tym powierzchnia przednia przyśrodkowo styka się z m. podłopatkowym. bocznie zaś z m. kruczo-ramiennym i powrózkiem naczyniowo-nerwowym jamy pachowej. Dolny brzeg mięśnia wspólnie z brzegiem m. najszerszego grzbietu tworzy brzeg tylny dołu pachowego, brzeg zaś górny jest oddzielony od m. obłego mniejszego, jak już wspomniano, trójkątną szczeliną, podstawą skierowaną do kości ramiennej (p. dalej). Mięsień ma własną cienką powięź, nie łączącą się z powięzią podgrzebieniową

Unerwienie: nn. podłopatkowe. Do m. obłego większego dochodzi dolna gałązka tych nerwów (n. piersiowo-grzbietowy), który unerwia również m. najszerszy grzbietu, genetycznie ściśle z nim związany. Gdy ramię jest odwiedzione, leży ona zupełnie powierzchownie i może być łatwo uszkodzona podczas zabiegów chirurgicznych (np. usuwania sutka).

Między ścięgnem końcowym a kością leży kaletka maziowa (bursa subtendinea m. teretis majoris), która niejednokrotnie łączy się z kaletką m najszerszego grzbietu, położoną między ścięgnami obu tych mięśni.

M. obły większy może zupełnie nie występować. Bardzo rzadko wysyła on pasma do głowy długiej m. trójgłowego. częściej natomiast do m. najszerszego grzbietu i równoległobocznego, również do powięzi ramienia. Znane są przypadki zlania się m. obłego większego z m. najszerszym grzbietu.

Podobne prace

Do góry