Ocena brak

Mięsień nawrotny czworoboczny

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

M. nawrotny czworoboczny (m. pronator quadratus) jest mięśniem spłaszczonym, o kształcie czworoboku, jak wskazuje nazwa, położonym w części przedniej i dolnej przedramienia.

Mięsień ten rozpoczyna się na dolnej czwartej części powierzchni przedniej kości łokciowej; częściowo na powierzchni tylnej, tak że włókna mięśniowe obejmują ją łukowato. Kierują się one bocznie prawie poprzecznie, nieznacznie tylko zstępując ku dołowi, i kończą się na dolnej czwartej części powierzchni przedniej oraz bocznej kości promieniowej.

Mięsień ten nawraca przedramię, ma jednak słabsze działanie od m. nawrotnego obłego. Poza tym wraz z tym ostatnim łączy kość promieniową i łokciową, i oba mięśnie zwierają powierzchnie stawowe obu stawów promieniowo-łokciowych. W złamaniach kości promieniowej w połowie jej długości powyższa czynność m. nawrotnego czworobocznego wyraźnie się zaznacza.

Mięsień ten spoczywa bezpośrednio na obu kościach przedramienia i błonie międzykostnej w pobliżu stawu ręki; jest on przykryty wszystkimi zginaczami biegnącymi do ręki. Ma on mocną ścięgnistą powięź, natomiast część błony między kostnej, którą pokrywa, jest stosunkowo cienka.

Mięsień ten może być trójkątny, wierzchołkiem skierowany do kości promieniowej, lub też może się składać z dwóch trójkątów, wierzchołkami skierowanych w strony przeciwne. Szerokość mięśnia jest bardzo zmienna: może sięgać do połowy długości przedramienia ku górze i zachodzić na stawy ręki ku dołowi, a może też być bardzo mała. M. nawrotny czworoboczny rozwojowo nawiązuje do głowy łokciowej m. nawrot-nego obłego. U niektórych niższych ssaków jedna ciągła warstwa mięśniowa łączy głowę łokciową m. nawrotnego obłego z m. nawrotnym czworobocznym.

Podobne prace

Do góry