Ocena brak

Mięsień nalewkowy skośny

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

M. nalewkowy skośny (m. arytenoideus obliquus) występuje w postaci dwóch wąskich symetrycznych pasm biegnących skośnie i krzyżujących się z sobą.

Mięsień rozpoczyna się obustronnie na brzegu tylnym wyrostka mięśniowego chrząstki nalewkowatej. Włókna biegną skośnie,, przyśrodkowo i ku górze, krzyżują się z włóknami strony przeciwległej w płaszczyźnie pośrodkowej i kończą na wierzchołku chrząstki nalewkowatej strony drugiej.

Cały m. nalewkowy leży w ścianie tylnej krtani na wk powierzchni tylnych chrząstek nalewkowatych. Zamyka  od tyłu okolicę-międzynalewkową, wysłany tu od przodu błoną śluzową krtani, od tyłu błoną śluzową części krtaniowej gardła. W przekroju pośrodkowym widoczny jest jego owalny kształt poniżej wcięcia międzynalewkowcgo i nad płytką ch rząstki pierścień iowatej.

M. nalewkowy zbliża do siebie obie chrząstki nalewkowate zwierając część między chrząstkową szpary głośni; wraz z m. tarczowo-nalewkowym zewnętrznym, z włóknami którego się łączy, tworzy silny zwieracz szpary głośni, zarówno części międzybłoniastej, jak i międzychrząstkowej.

Podobne prace

Do góry