Ocena brak

Mięsień nalewkowo-naąłośniowy

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

M. nalewkowo-naąłośniowy (m. ary-epiglotticus) jest pochodnym m. nalewkowego skośnego, z którym prawie stale się łączy. Włókna jego biegną łukowato przedłużeniu m. nalewkowego skośnego w fałdzie nalew kowo-nagłośniowym rozpoczynając się na wierzchołku chrząstki nalewkowatej i kończąc na błonie czworokątnej oraz na brzegu chrząstki nagłośniowej.

M. nalewkowo-nagłośniowy, podobnie jak poprzedni, przypuszczalnie przechyla nagłośnię ku tyłowi i do dołu. W całkowitym zamknięciu szpary wejścia guzek nagłośniowy przylega do fałdów nalewkowo-nagłośiliowych. O ile dotyk cial obcych do błony śluzowej krtani natychmiast wywołuje ataki kaszlu, to wzajemny dotyk błony śluzowej w miejscach zwarcia nie wywołuje reakcji. Zapewne przyleganie to jest znacznie delikatniejsze niż dotyk nawet najdrobniejszych ciał obcych.

Czasem, jako trzeci mięsień zwierający wejście do krtani, występuje m. pierścienno-nagłośniowy (m. crico-epigloIticus) w postaci pasma biegnącego od chrząstki pierścieniowatej do chrząstki nagłośniowej. Włókna m. nalewkowo-na-głośniowego mogą łączyć się z tyłu z m. tarczowo-na lewkowym strony przeciwległej z;t pośrednictwem m. nalewkowego skośnego; tworzą one wtenczas tzw. m. tarczowo-na lew ko wo-na głośni owy (m. thyreo-ary-epiglotticus). Mięsień ten działa jak jednolity zwieracz, choć u człowieka powstał wtórnie z poszczególnych składników.

Do góry