Ocena brak

Mięsień najszerszy grzbietu

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

M. najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi) jest położony w dolnej okolicy grzbietu i bocznej — klatki piersiowej; jest cienki i płaski jak m. czworoboczny. Ma on największą powierzchnię ze wszystkich mięśni; ustępują mu m. czworoboczny i m. skośny zewnętrzny brzucha, . z kolei największe po nim. Kształtem odpowiada mniej więcej trójkątowi, którego podstawa jest skierowana ku kręgosłupowi, wierzchołek zaś do dołu pachowego.

Przyczepy. M. najszerszy grzbietu rozpoczyna się: l)na wyrostkach kolczystych sześciu dolnych kręgów piersiowych, pięciu kręgów lędźwiowych i na grzebieniu krzyżowym pośrodkowym (pars ver-tebralis m. latissimi dorsi*), do których przyczepia się płaskim i szerokim ścięgnem, stanowiącym blaszkę tylną albo powierzchowną powięzi piersiowo-lędźwiowej (fascia thoracolumbalis)-, 2) na tylnej trzeciej części wargi zewnętrznej grzebienia biodrowego (pars iliaca m. latissimi dorsi*), wreszcie 3) przybiera trzy lub cztery pasma włókien odchodzące od powierzchni zewnętrznej dziewiątego lub dziesiątego, jedenastego i dwunastego żebra (pars costalis m. latissimi dorsi*), które wchodzą między pasma m. skośnego zewnętrznego brzucha. Nieznaczna część mięśnia rozpoczyna się często również 4) na dolnym kącie łopatki (pars scapularis m. latissimi dorsi*) przy przyczepie m. obłego większego.

Od tej długiej linii przyczepu początkowego poszczególne pęczki włókien m. najszerszego grzbietu biegną silnie zbieżnie w kierunku dołu pachowego; pęczki górne bardziej poprzecznie, dolne stromo ku górze. Dochodzą one do m. obłego większego, owijają się dokoła niego, przesuwając się z jego powierzchni tylnej na przednią, i przechodzą w spłaszczone czworokątne ścięgno. Ścięgno to przyczepia się do grzebienia guzka mniejszego kości ramiennej do przodu od m. obłego większego.

Czynność: Przy ustalonym kręgosłupie m. najszerszy grzbietu opuszcza podniesione ramię, przywodzi je do tyłu i obraca do wewnątrz. W ruchu tym ręka zbliża się do pośladków (Wesaliusz nadał mu nazwę aniscalptor). Mięsień ten współpracuje z m. piersiowym większym przy opuszczaniu wysoko podniesionego ramienia lub np. przy podciąganiu się na drążku. Przy ustalonych ramionach mięśnie obu stron działają jako dźwigacze dolnych żeber, a więc jako pomocnicze mięśnie wdechowe. W przeciwieństwie do tego brzeg boczny m. najszerszego staje się twardy podczas kaszlu, a więc podczas wydechu, naciskając bocznie na żebra przy ustalonym stawie ramiennym. Klinicyści nazywają go mięśniem kaszlu.

Podobne prace

Do góry