Ocena brak

Mięsień łopatkowo-gnykowy

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

M. łopatkowo-gnykowy (ra. omohyoideus) powstał z części bocznej m. mostkowo-gnykowego, której początek przesunął się bocznie aż na łopatkę (omoplata; omos = bark, plate = blaszka). Jest to mięsień spłaszczony, długi i cienki, rozpięty między łopatką a kością gnykową. W części środkowej ma on ścięgno pośrednie, które dzieli mięsień na brzusiec do 1 ny (venter inferior) i brzusiec górny (venter superior).

Przyczepy. Mięsień ten rozpoczyna się na części bocznej górnego brzegu łopatki  i na więzadle poprzecznym łopatki, sięgając do podstawy wyrostka kruczego. Od swego początku wznosi się łukowato nad obojczyk ku górze i przyśrodkowo, krzyżując od tyłu m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy. W miejscu skrzyżowania włókna mięśniowe przechodzą we włókna ścięgniste (tendo intermedius), po czym po wyjściu spod m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego przechodzą w brzusiec górny, który przyczepia się do trzonu kości gnykowej ku bokowi od przyczepu m. mostkowo-gnykowego.

Podobne prace

Do góry