Ocena brak

Mięsień Łonowo-odbytniczy

Autor /mollye Dodano /13.01.2012

M. łon o w o- od b y t ni cz y (m. puborecłalis) stanowi przedni (przyśrodkowy) odcinek całej tej części mięśnia; włókna jego biegną ku tyłowi i do dołu w kierunku odbytu i wytwarzają ramiona dźwigacza, które ograniczają wrota dźwigacza; dalej ku tyłowi mięsień ten lejkowato obejmuje kanał odbytowy. W bocznym ograniczeniu kanału odbytowego włókna wnikają między zwieracz odbytu wewnętrzny i zewnętrzny jako i) włókna przy odbytnicze (fibrae pararecłaUs). Część włókien obejmuje kanał odbytowy łukowato od tyłu, jako 2) włókna zaodbytnicze (fibr<ie retrorectaUs) i przechodzi na stronę przeciwległą; w ten sposób powstaje pętla, w której spoczywa zgięcie kroczowe odbytnicy. Część włókien wreszcie przebiega do przodu od kanału odbytowego i, zstępując ku odbytowi jako 3) włókna przedodbytnicze (fibrai prerecłales), krzyżuje się z włóknami strony przeciwległej i kończy w środku ścięgnis-tym krocza.

Podobne prace

Do góry