Ocena brak

Mięsień kruczo-ramienny

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

M. kruczo-ramienny (ra. coracobrachialis), najmniejszy z mięśni tej okolicy, jest położony w górnej i przyśrodkowej części ramienia.

Rozpoczyna się on włóknami ścięgnistymi na wyrostku kruczym łopatki i jest tu zrośnięty z głową krótką m. dwugłowego oraz ściśle złączony również ze ścięgnem m. piersiowego mniejszego. Włókna biegną ku dołowi i kończą się na powierzchni przedniej przyśrodkowej kości ramiennej, mniej więcej w połowie jej długości.

M. kruczo-ramienny podnosi (zgina) i przywodzi ramię. Poza tym obraca je nieco do wewnątrz lub na zewnątrz w zalezności od położenia ramienia, starając się sprowadzić je do położenia wyjściowego.

M. kruczo-ramienny jest położony w jamie pachowej, przykryty m piersiowym większym: z boku i od przodu graniczy on z głową krótką m. dwugłowego, z tyłu — z m. podłopatkowym i ze ścięgnami mm najszerszego grzbietu i obłego większego. W części dolnej leży on po stronie przyśrodkowej ramienia między m. dwugłowym, spod którego nieco wystaje, a głową przyśrodkową m. trójgłowego. Gdy ramię jest opuszczone. kryje się on cały w jamie pachowej. Mniej więcej w połowie długości m. kruczo-ramienny jest skośnie przebity nerwem mięśniowo-skórnym; przebicie to wskazuje, że w rozwoju rodowym składał się on z paru części. W obrębie jamy pachowej wzdłuż brzegu przyśrodkowego mięśnia biegnie powrózek naczyniowo-nerwowy; jest on tu wyczuwalny, a nieraz nawet widoczny. Między kością ramienną a m. kruczo-ramiennym jest wąska szczelina, przez którą pod łukiem ścięgnistym przechodzi ścięgno m. najszerszego grzbietu.

Kaletka maziowa (bursa m. coracobrachialis) występuje prawie stale; jest ona położona przed częścią górną ścięgna m. podłopatkowego. między nim. wyrostkiem Kruczym a ścięgnem m. kruczo-ramiennego. Czasem łączy się z kaletką podścięgnową m. podłopatkowego.

M. kruczo-ramienny może nie być przebity nerwem mięśniowo-skórnym. Czasem nerw dzieli mięsień na dwie oddzielne części, czasem występują dodatkowe pasma mięśniowe, które idą od wyrostka kruczego do torebki stawu ramiennego czy do innych punktów części blizszej kosci ramiennej (m. coracobrachialis breris), lub też ciągną się dalej czy to do przegrody międzymięśniowej przyśrodkowej, czy też do nadkłykcia przyśrodkowego (m coracobrachialis longus).

Podobne prace

Do góry