Ocena brak

Mięsień kieszonki krtaniowej

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

M. kieszonki krtaniowej (m. ventrieularis) składa się z drobnych rozproszonych włókien mięśniowych, które tworzą niekompletną warstwę wewnętrzną m. tarczowo-nalewkowego powyżej warg głosowych. Włókna te leżą w fałdzie kieszonki krtaniowej). Według Goerttlera część włókien tego mięśnia odchodzi z wierzchołka chrząstki nalewkowatej i biegnąc do przodu kończy się na więzadle kieszonki krtaniowej, w błonie czworokątnej oraz w ścianie kieszonki krtaniowej, podobnie jak włókna m. nalewkowo-głosowego przyczepiające się do więzadła głosowego i stożka sprężystego. Druga część włókien odchodzi od chrząstki tarczowatej i kieruje się ku tyłowi, analogicznie do włókien m. tarczowo-głosowego, kończąc się podobnie jak włókna części poprzedniej. Cały ten układ mięśniowy powyżej warg głosowych jest więc na ogół podobny do układu ni. głosowego tylko znacznie słabszy i uboższy we włókna mięśniowe.

Podobne prace

Do góry