Ocena brak

Mięsień gruszkowaty

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

M. gruszkowaty (m. piriformis) jest mięśniem spłaszczonym, trójkątnym, rozpiętym między kością krzyżową a krętarzem większym.

Rozpoczyna się on na powierzchni miednicznej kości krzyżowej w otoczeniu otworów krzyżowych miednicznych II doIV. Włókna biegną zbieżnie w kierunku bocznym przez otwór kulszowy większy, następnie przechodzą w ścięgno, które przyczepia się do strony przyśrodkowej wierzchołka krętarza większego.

Działanie m. gruszkowatego jest wielostronne, choć na ogół słabe. Najsilniejszy jest ruch obrotowy na zewnątrz; słabszy — ruch odwodzenia, najsłabszy zaś — ruch prostowania. Przy ustalonej nodze pochyla on miednicę, a wraz z nią tułów, w swoją stronę z siłą wielokrotnie jednak mniejszą niż mm. pośladkowe małe.

U zarodka ludzkiego m. gruszkowaty jest położony jeszcze całkowicie na zewnątrz miednicy i dopiero w ciągu rozwoju początek mięśnia wsuwa się przez otwór kulszowy większy na powierzchnię miedniczną kości krzyżowej. Nerwy krzyżowe, które wychodzą przez otwory krzyżowe miedniczne, żłobią w mięśniu szerokie rynienki. Początek mięśnia sięga często na torebkę stawową między kością krzyżową a biodrową i na brzeg górny wcięcia kulszowego większego. W otworze kulszowym większym powyżej i poniżej m. gruszkowatego pozostaje wolna szczelina dla przejścia naczyń i nerwów (foramen supra — et infrapiriformę). Czasami mięsień jest przebity nerwem strzałkowym wspólnym, który jest jedną z dwóch składowych części nerwu kulszowego. W tych przypadkach nerw strzałkowy łączy się z nerwem piszczelowym dopiero na zewnątrz miednicy, zamiast wewnątrz niej.

Podobne prace

Do góry