Ocena brak

Mięsień głosowy

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

M. głosowy czyli tarczowo-nalewkowy wewnętrzny (m. vocai s. thy reo-ary te no i deus internus) stanowi cześć wewnętrzną (»internus«) p przednio opisanego mięśnia. Układ włókien m. głosowego jest szczególni zawiły i metodą preparowania nie daje się rozpoznać. Na podstawie szcz; gółowych badań histologicznych Gocrttlera 1 m. głosowy, który według dotych czasowych poglądów rozciągać się miał od chrząstki tarczowatej do nalewkowatej, a włókna którego przebiegać miały równolegle do kierun więzadła głosowego, w ogóle nie istnieje. Goerttlcr stwierdził, że mięsi głosowy składa się z sieci włókien mięśniowych krzyżujących się w różnych kierunkach, większość których przyczepia się bezpośrednio do więzadła gł sowego. Według tego autora w mięśniu tym dają się odróżnić dwie główi części, tylna — m. nalewkowo-głosowy i przednia—m. tarczowo-głosowy.

Włókna obu tych części m. głosowego rozpoczynają się jedne na chrząstce nalewkowatej, drugie na tarczowatej, obie zaś kończą się głównie na więzadle głosowym, które przybiera więc charakter ścięgna.

Podobne prace

Do góry