Ocena brak

Mięsień dwugłowy uda

Autor /sara Dodano /05.01.2012

M. dwugłowy uda (ra. biceps femoris) jest mięśniem długim, położonym po stronie bocznej na powierzchni tylnej uda między guzem kulszowym a strzałką.

Głowa długa rozpoczyna się krótkim i silnym ścięgnem na powierzchni tylnej guza kulszowego wspólnie z m. pół-ścięgnistym. Kierując się ku dołowi, stopniowo oddziela się od obu wyżej omówionych zginaczy i ogranicza górną część dołu podkolanowego od strony bocznej, łącząc się tutaj z głową krótką. Głowa krótka jest ustawiona w płaszczyźnie strzałkowej i rozpoczyna się włóknami mięśniowymi na środkowej trzeciej części wargi bocznej kresy chropawej (na tym samym poziomie co przywodziciel długi) i na przegrodzie międzymięśniowej bocznej uda; włókna biegną ku dołowi i do tyłu, łącząc się ze ścięgnem głowy długiej. Dolna, wspólna część biegnie do tyłu od nadkłykcia bocznego kości udowej i kończy się bardzo silnym, okrągłym ścięgnem na głowie strzałki; ścięgno to otacza więzadło poboczne strzałkowe od tyłu i od strony bocznej.

Głowa długa mięśnia przebiega nad stawem biodrowym i kolanowym, głowa krótka — tylko nad tym ostatnim. W działaniu na staw biodrowy głowa długa jest prostownikiem uda, lub też przy ustalonym udzie unosi miednicę, poza tym przywodzi i słabo obraca udo; zależnie od położenia stawu może nieco obracać zarówno do wewnątrz, jak i trochę silniej na zewnątrz. W działaniu na staw kolanowy m. dwugłowy jest silnym zginaczem, a poza tym silnym supinatorem. Ponieważ głowa krótka przyczepia się do kresy chropawej na tej samej wysokości, co przywodziciel długi,kresa chropawa odgrywa tu rolę smugi kostnej między obu mięśniami i pociąganie głowy krótkiej przenosi się na przywodziciel długi. Dzięki temu połączeniu powstaje łańcuch mięśniowy, w którym głowa krótka obniża miednicę, natomiast głowa długa ją unosi.

Mięsień jest przykryty u góry m. pośladkowym wielkim, poniżej leży on powierzchownie pod powięzią szeroką i skórą. Powierzchnia wewnętrzna mięśnia przykrywa przywodziciel wielki. Mięazy nim a głową długą mięśnia przebiega nerw kulszowy Brzeg przyśrodkowy mięśnia w części górnej styka się z m. półścięgnistym. w dolnej trzeciej części oddziela się od niego, tworząc granicę górną i boczną dołu podkolanowego. W tej dolnej części mięśnia, wzdłuż jego brzegu przyśrodkowego, biegnie nerw strzałkowy wspólny, gałąź końcowa nerwu kulszowego. Ścięgno końcowe m. dwugłowego jest wyraźnie wyczuwalne przez skórę.

Podobne prace

Do góry