Ocena brak

Mięsień biodrowo-żebrowy

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

M. biodrowo-żebrowy (m. iliocostalis) stanowi część boczną m. krzy-żowo-grzbietowego; przebiega on między żebrami lub ich homologicznymi odpowiednikami i dzieli się na część lędźwiową, część klatki piersiowej i część szyjną.

M. biodrowo-żebrowy lędźwi (m. iliocostalis lumborum) rozpoczyna się od wspólnej masy mięśniowej i przyczepia do kątów sześciu do dziewięciu dolnych żeber.

M. biodrowo-żebrowy klatki piersiowej (ra. iliocostalis thoracis) biegnie w przedłużeniu poprzedniego. Otrzymuje on wzmacniające wiązki początkowe od kątów dwunastego do siódmego żebra przyśrodkowo od przyczepów m. biodrowo-żebrowego lędźwi i kończy się na kątach sześciu lub pięciu górnych żeber.

M. biodrowo-żebrowy szyi (m. iliocostalis ceruicis) graniczy z przodu z m. pochyłym tylnym, bocznie i z tyłu z m. dźwigaczem łopatki, przyśrodkowo zaś z m. najdłuższym szyi. Łączy się stale z częścią wyżej wymienioną. Otrzymuje on cztery do sześciu wzmacniających wiązek początkowych od kątów szóstego do trzeciego, a często nawet siódmego do drugiego żebra, i przyczepia się do guzków tylnych wyrostków poprzecznych szóstego — czwartego (trzeciego) kręgu szyjnego.

Podobne prace

Do góry