Ocena brak

Mięsak żołądka

Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013

Mięsak żołądka stanowi tylko nikły odsetek nowotworów złośliwych tego narządu, należy jednak o nim wspomnieć nie tylko ze względu na odmienną budowę histologiczną, ale i na pewne cechy, które go w praktyce odróżniają od raka.

Symptomatologia mięsaka jest podobna do raka i nie można go wyróżnicować klinicznie ani radioskopowo, ani endoskopowo. Często jest przyczyną krwotoków i bólów.

Mięsaki gładkokomórkowe są guzami śród-ściennymi żołądka. Bywają wyczuwalne przez powłoki, uwidaczniane radiologicznie i endoskopowo, co jednak nie wystarcza do ich prawidłowego rozpoznania. Zawodzi zwykle i biopsja, gdyż szczypczyki chwytają tylko powierzchowną warstwę błony śluzowej pokrywającą guz. Wykazanie guza, który sprawia dolegliwości, a czasem w obrazie endoskopowym ujawnia owrzodzenie, krwawi, jest zawsze wskazaniem do zabiegu operacyjnego, a wtedy wynik badania histologicznego resekowanego żołądka precyzuje rozpoznanie. Jeśli nie lekceważy się dolegliwości pacjenta i nie zwleka długo z zabiegiem w nadziei, że może to jednak guz łagodny, bo wynik z biopsji endoskopowej był ujemny, to 50% chorych może być wyleczonych. Właśnie te dwie cechy, tj. zwodniczość biopsji i dużo lepsze szanse uleczalności niż przy raku uzasadniają krótkie omówienie tej rzadkiej postaci mięsaka.

Lymphoma malignum jest ogólniejszym pojęciem obejmującym takie nowotwory, jaklymphosarcoma, retothelsarcoma, Hodgkin--sarcoma. Lymphoma występuje kilka razy częściej niż mięsak gładkokomórkowy. Symptomatologia jego przypomina objawy raka z ubytkiem masy ciała i dokuczliwymi bólami w dołku. Lymphoma pojawia się w każdym wieku, ale średnia wieku chorych jest niższa niż przy raku. Częste są niedokrwistość i krwawienia. Także i tutaj obraz radiologiczny i endoskopowy nie pozwalają na dokładne rozpoznanie. Są to zmiany naciekowe usztywniające ściany, wrzodziejące, guzkowate itp. W odróżnieniu od mięsaka gładkokomórkowego tutaj biopsja i rozmazy dopomagają do właściwego rozpoznania.

Leczenie lymphoma polega na resekcji żołądka, jeśli jest to możliwe i na kolejnym naświetleniu promieniami Roentgena. Gdy zmiany nowotworowe są zbyt rozległe i rozsiane, pozostaje jeszcze leczenie farmakologiczne, ponieważ nowotwór ten jest wrażliwy na cytostatyki. Stosuje się Nitrogranulo-gen, Endoxan, Vincristine, Chlorambucil, przy czym bardzo pomocny jest dodatek predni-zonu. Efekty chemioterapii bywają zaskakujące, jakkolwiek nietrwałe. Pięcioletnie przeżycie osiąga kilkadziesiąt procent chorych.

Podobne prace

Do góry