Ocena brak

Mierzenie konkurencyjności gospodarek

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

W raporcie wykorzystuje się 2 rodzaje danych:

  • Ilościowe – dane statystyczne uzyskane z organizacji gospodarczych, instytucji komercyjnych, ośrodków naukowych

  • Jakościowe – z ankiety dla przedstawicieli najwyższego szczebla zarządzania w firmach w badanych krajach

Są różne czynniki konkurencyjności

Czynnik - Osiągnięcia gospodarcze – makroekonomiczna ocena danej gospodarki narodowej i jej subczynniki: gospodarka narodowa, handel międzynarodowy, międzynarodowe inwestycje, zatrudnienie, ceny

czynnik - efektywność rządu – czy polityka danego rządu sprzyja konkurencyjności – subczynniki:

finanse publiczne, polityka fiskalna, ramy instytucjonalne, ramy biznesowe, edukacja

czynnik – efektywność biznesu – ocena przedsiębiorstw działających w konkretnym kraju – ich zyskowność i innowacyjność – subczynniki: Produktywność, rynek pracy, finanse, praktyki zarządzania, wpływ globalizacji

czynnik infrastruktura – czy poziom infrastruktury odpowiada potrzebom gospodarki – subczynniki: infrastruktura podstawowa, infrastruktura technologiczna, infrastruktura naukowa ,zdrowie i środowisko naturalne, system wartości

Konkurencyjność przedsiębiorstw:

  • zdolność do projektowania, wytwarzania, sprzedawania towarów, których ceny, jakość i inne walory są bardziej atrakcyjne od odpowiednich cech towarów oferowanych przez konkurentów;

  • umiejętność osiągania lub utrzymywania przewagi konkurencyjnej;

konkurencyjność może być w ujęciu:

  • krajowym – analiza przedsiębiorstwa na tle innych w obrębie gospodarki narodowej

  • międzynarodowym - porównanie konkurencyjności przedsiębiorstw krajowych z konkurencyjnością z innych krajów

Podobne prace

Do góry