Ocena brak

Mierniki handlu zagranicznego

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

- Wielkość eksportu, importu oraz saldo

- Wskaźnik zrównoważenia obrotów (pokrycia obrotów) to iloraz różnicy eksportu i importu do wartości eksportu [ (eksport import) / eksport mowi czy z eksportu jesteśmy w stanie pokryć eksport

- dynamikę eksportu i importu

- udział w światowym eksporcie stanowi iloraz wartości eksportu danego kraju do wartości eksportu świata w danym okresie ( eksport kraju / eksport świata )

- Udział w światowym imporcie stanowi iloraz wartości importu danego kraju do wartości importu świata w danym okresie ( import kraju / import świata )

- stopa eksportu to iloraz wielkości eksportu do wielkości PKB w danym okresie (eksport / PKB)

- stopa importu to iloraz wielkości importu do wielkości PKB w danym okresie (import / PKB)

- eksport i import na 1 mieszkańca

- wskaźnik terms of trade

- wskaźnik obrazujący zmiany cen w eksporcie względem zmian cen w imporcie [(poziom cen w eksporcie w okresie badanym / poziom cen w eksporcie w okresie bazowym) / (poziom cen w imporcie w okresie badanym / poziom cen w imporcie w okresie bazowym)] 100) to miernik syntetycznie ukazuje wymianę danego kraju z zagranicą:

+ ukazuje on relację dynamiki cen eksportowych do dynamiki cen importowych

+ traktuje się go jako miarę makroekonomiczną efektywności handlu zagranicznego

+ obrazuje on konkurencyjność eksportu i importu.

Jeżeli wskaźnik term of trade kształtuje się na poziomie wyższym niż 100, to oznacza, że dynamika cen w eksporcie przewyższa tempo wzrostu cen w imporcie (lub ceny w eksporcie spadają wolniej niż w imporcie). Zjawisko takie uważa się za pozytywne, gdyż oznacza, że dany wolumen importu można nabyć za niższy wolumen eksportu.

- stopień zależności eksportowej (eksport/produkcja krajowa)

- stopień zależności importowej (Inpenetracji importowej) import/konsumpcja krajowa

Podobne prace

Do góry