Ocena brak

Miękkie lądowanie samolotu silnikowego

Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012

Aby posadzić samolot na pasie startowym, pilot zmniejsza prędkość i opuszcza klapy. Maleje siła nośna, rośnie siła hamująca i samolot rozpoczyna zniżanie. Tuż przed dotknięciem pasa startowego ster wysokości zostaje podniesiony do góry, po­dobnie jak zespół dodatkowych klap (slotów). W ten sposób zwiększa się powierzchnia nośna i siła nośna na płatach. Dziób samolotu wznosi się do góry, ogon znajduje się teraz niżej. Te dzia­łania kompensują negatywny wpływ zmniejsze­nia prędkości samolotu na wielkość siły nośnej.
Idealne lądowanie polega na tym, że na uła­mek sekundy przed dotknięciem ziemi zmniej­szający stale prędkość samolot prawie zawisa nad pasem startowym. Do akcji wchodzą następne ze­stawy klap, zwanych hamulcami aerodynamicz­nymi. Ich zadaniem jest stworzenie takich zawi­rowań wokół płata, które powodują natychmia­stową redukcję siły nośnej i dalsze zwiększenie sił hamujących.

Podobne prace

Do góry