Ocena brak

MIĘKISZ, parenchyma

Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013

Trwała tkanka roślinna. Występuje u glonów i mszaków, jednak najbardziej rozwiniętą formę przyjmuje w organach roślin naczyniowych. Parenchyma zbudowana jest z żywych, cienkościennych komórek, zawierających duże wakuole oraz liczne -> plastydy, które na świetle przekształcają się w chloroplasty. Ścianę komórkową stanowi głównie celuloza oraz pektyny i hemiceluloza, czasem występują w niej jamki proste. Komórki są najczęściej równowy-miarowe, a ponieważ blaszka środkowa ulega rozpuszczeniu w miejscu styku kilku komórek ze sobą, pomiędzy nimi wykształcają się liczne przestwory międzykomórkowe.

Miękisz jest również tkanką mało zróżnicowaną, której komórki zachowują zdolność do podziałów i są zdolne do różnicowania, tworzenia tkanek męiystematycz-nych wtórnych. Z tego względu jest uważana za tkankę najstarszą filogenetycznie.

U roślin naczyniowych można wyróżnić kilka typów miękiszu. Miękisz zasadniczy pełni funkcje 'wypełniające i podporowe w organach roślin, np. w korze pierwotnej, rdzeniu młodych pędów i korzeni. Tworzy także miękisz owoców. Najbardziej rozpowszechniony miękisz asymilacyjny, zwany też chlorenchymą, występuje głównie w liściach i peryferyjnych częściach łodyg. Jego charakterystyczną cechą jest liczne występowanie chloroplastów. Miękisz asymilacyjny liści roślin dwuliściennych dzielimy dodatkowo na palisadowy i gąbczasty (-» liść). Materiały zapasowe, takie jak: skrobia, białka, tłuszcze, rośliny magazynują w miękiszu spichrzowym.

Cukry proste są rozpuszczone w soku komórkowym, cukry złożone, najczęściej skrobia, lokowane są w ieukopla-stach, gdzie mogą tworzyć ogromne ziarna, niekiedy wypełniające całą komórkę miękiszu. Białka magazynowane są w formie ziaren aleuronowych, lokujących się w cytoplazmie. Podobnie gromadzą się tłuszcze w formie kropel. Specyficzną odmianą miękiszu spichrzowego jest miękisz wodny, charakterystyczny dla sukulentów, np. kaktusów. W jego komórkach zaobserwować można szczególnie dobrze rozwinięte ogromne wakuole, odpowiedzialne za magazynowanie wody.

Z kolei u roślin błotnych i wodnych zaobserwować można miękisz powietrzny (aerenchymę), posiadający rozbudowaną sieć dużych przestworów międzykomórkowych. Służą one do wydajnego rozprowadzania gazów, głównie tlenu i ditlenku węgla, a także ułatwiają unoszenie się w wodzie zanurzonych organów roślin, dzięki zwiększaniu ich wyporności. Ponadto odmiany miękiszu spichrzowego zaobserwować można także w -» drewnie, jako miękisz drzewny i w łyku - miękisz łykowy.

Ciała roślin niższych mogą być w całości zbudowane z jednego rodzaju miękiszu, co obserwujemy u niższych glonów lub można zaobserwować pewne zróżnicowanie miękiszu, Np. u brunatnie można wyróżnić miękisz przewodzący, zbudowany z wydłużonych komórek, posiadających perforacje na poprzecznych ścianach, miękisz wzmacniający, asymilacyjny czy spichrzowy.

Podobne prace

Do góry