Ocena brak

Miejsce prawa stosunku pracy w systemie norm prawa pracy (obszary odniesienia i systematyka prawa pracy)

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Prawo pracy jest jedną z najbardziej „interdyscyplinarnych” gałęzi prawa, bo jako dziedzina krzyżuje się z pozostałymi, a zwłaszcza z prawem cywilnym, co potwierdza art. 300 KP.

Święcicki: prawo pracy – ogół norm regulujących stosunek pracy umownie podporządkowanej (prawo stosunku pracy) oraz inne stosunki prawne życiowo związane z jej występowaniem, które razem składają się na status pracowniczy.

Prawo pracy:

a) wąsko – obejmuje teren występowania prawa stosunku pracy

b) szeroko – obejmuje również obszary występujące poza ten teren

Stosując kryterium podmiotowe można dokonać ogólnej systematyki prawa pracy, choć te obszary treściowe nie zawsze są odrębne i niekiedy mogą się krzyżować :

1. p. stosunku pracy

2. p. regulujące status osób poszukujących pracy

3. zbiorowe prawo pracy

4. p. sądowe

5. p. nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy

6. p. działalności socjalnej i kulturalnej w zakładzie pracy

7. p. administracji pracy

8. p. ubezpieczeń społecznych

Zbiorowe prawo pracy – ujęcie podmiotowo-przedmiotowe – zespół norm regulujących prawa i interesy grupowe pracowników i pracodawców, których adresatami są podmioty kolektywne, jak np. związki zawodowe czy pracodawca.

Pewne wątpliwości może budzić przynależność do prawa pracy norm dotyczących osób poszukujących zatrudnienia i prawa ubezpieczeń społecznych. Ten ostatni w związku z jego upowszechnieniem przestał być wyłącznie pracowniczy; jest on częścią prawa zabezpieczenia społ. . W związku z tym powinien on być traktowany jako odrębna gałąź prawa, co korzystnie wpłynęłoby na rozwój tej dziedziny i skuteczniejszą ochronę prawną osób objętych ryzykami zabezpieczeniowymi.

Podobne prace

Do góry