Ocena brak

Miejsce prawa pracy w systemie prawa. Kryteria wyodrębnienia prawa pracy

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Prawo pracy jest to zespół przepisów prawa stanowiących wyodrębnioną i samodzielną dziedzinę prawa. Prawo pracy stanowi odrębną gałąź prawa. Jest to ogół norm wyodrębnionych z całości systemu prawa przedmiotowego, za pomocą umownie przyjętego kryterium klasyfikacyjnego.

Właściwym kryterium pozwalającym na określenie prawa pracy jako osobnej gałęzi prawa jest kryterium przedmiotu regulowania, czyli rodzaju stosunków społecznych normowanym przez to prawo. Wydane przepisy do regulacji tych stosunków tworzą osobną gałąź zwaną prawem pracy. Wszystkie normy prawne odnoszące się do stosunków społecznych związanych z pracą podporządkowaną tworzą jedną całość, zwaną prawem pracy.

To są normy określające bezpośrednio prawa i obowiązki pracowników świadczących taką pracą, lecz te wszystkie normy, które regulują stosunki pozostające w związku z pracą. Prawo pracy powstało jako samodzielna gałąź prawa w związku z koniecznością zapewnienia ludziom pracy najemnej ochrony przed wyzyskiem, którego źródłem była nieograniczona wolność umów prawa prywatnego (cywilnego). Prawo pracy realizuje interesy pracowników, wynagrodzenia za pracę oraz interesy pracodawców w wykonywaniu zadań zakładu pracy.

Podobne prace

Do góry