Ocena brak

Miejsce pedagogiki w poznanych systemach klasyfikacyjnych nauki i według poglądów współczesnych pedagogów polskich

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

1) Klasyfikacja UNESCO

 • n. przyrodnicze

 • n. inżynieryjne

 • n. medyczne

 • n. rolnicze

 • n. humanistycznepedagogika

2) Thesaurus (1977 r.)

 • Dz. Ogólny

 • Przyrodoznawstwo i technologia

 • Nauki o wychowaniupedagogika

 • n. o kulturze

 • n. o komunikacji

 • n. o informacji

3) Według kryterium metodologiczno – epistemologicznego (stosowane metody poznania)

 • Dyscypliny podstawowe (teoretyczne)

d. formalne

d. przyrodoznawstwo

humanistyka

filozofia

 • Dyscypliny stosowane (praktyczne)

Technika

Rolnictwo i leśnictwo

Medycynapsychologia wychowawcza i pedagogika

B. Suchodolski: wśród nauk humanistyczno-społecznych

S. Wołoszyn: blisko szczegółowych nauk o człowieku

K. Sośnicki: w centrum nauk humanistycznych, głównym celem człowieka jest troska o człowieka, najważniejsza nauka humanistyczna.

W. Okoń: nauka społeczna

M.Kreutz: pedagogika jest nauką skonstruowaną z czterech działów należących do innych nauk: filozofii, socjologii, psychologii i historii. Sama nie jest nauką samodzielną i autonomiczną.

S.Kunowski: pedagogika mieś się w centrum, między naukami przyrodniczymi a humanistycznymi.

Lewowicki, Śliwerski, Kwieciński: p. jest nauką pogranicza, tworzy syntezę dorobku naukowego z perspektywy rozwoju człowieka, przedmiotem badań jest człowiek w rozwoju, bada i syntetyzuje, ma charakter odrębny (tożsamość pedagogiki).

Brak ogólnie akceptowalnej definicji.

Opinie nie przyznające jej statusu nauki, lecz technologii praktycznego zastosowania elementów wiedzy zaczerpniętych z innych nauk.

Podobne prace

Do góry