Ocena brak

Miejsce i funkcje cen w marketingu

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Ważnym elementem marketingu jest cena. Nie występuje ona jako wyizolowany instrument mark. Lecz w powiązaniu z innymi instrumentami i działaniami uruchamianymi przez przeds. W procesie kształtowania zjawisk rynkowych.Zwiazek ceny z innymi elementami mark. Dotyczy jegi sfery instrumentalno –czynnościowej, cena jest integralnym składnikiem, jest powiązana z produktem oraz towarzyszącymi mu właściwościami.

Funkcje cen

Zależa od dominuuących celów przyświecających działąniom przeds.:

  • Maksymalizowanie wielkości sprzedaży- Funkcje cen łączone są z dążeniem przedsiebiorstwa do maksymalizowania wielkosci sprzedaży.

  • Utrzymanie osiagnietego udziału w rynku

  • Pozyskanie nowych nabywców produktu-związane z penetracją nowych segmentów rynku

  • Zwiększanie udziału w rynku i wzmocnienie pozycji konkurencji

  • Osiiągniecie pożądanego poziomu zysku

  • Zwrot w dnym czasie założonej wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych

  • Wyłączenie konkurentów z rynku-wymaga obniżenia ceny na dny produkt lub nadania nowej struktury funkcji

Funkcje cen zależa od wewnetrz. I zewn warunków działąnai przds.oraz ograniczeń jakie napotyka.

Uwarunkowania znaczenia cen:

  • Zakres swobody przedsiębiorstwa w dziedzinie ustalania i zmian cen

  • Możliwosci wywoływania przez przeds, pożądanych reakcji nabywców i konkurentów za pomocą zmian cen

Podobne prace

Do góry