Ocena brak

Miejsce ambiwalencji w kwalifikacjach nauczycielskich

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

1.zmiana znaczenia terminu (pojęcie ambiwalencji w tradycyjnym i współczesnym znaczeniu)

2.rozumienie pojęcia ambiwalencji w odniesieniu do nauczycielskich kwalifikacji zawodowych

3.znaczenie zdolności do przeżywania ambiwalencji w pracy nauczyciela

4.dwa rodzaje ambiwalencji :

   - ambiwalencja wpisana w rolę zawodową

   - ambiwalencja wobec roli zawodowej

Podobne prace

Do góry