Ocena brak

Międzynarodowe Organizacje Rządowe poza systemem ONZ - Organizacje współpracy politycznej i wojskowej

Autor /Luntek Dodano /09.06.2011

NATO organizacja Paktu Północnoatlantyckiego utworzona 1949

Zadania:

  1. ochrona wolności, wspólnego dziedzictwa i cywilizacji swych ludów opartego na zasadzie demokracji, wolności

  2. połączenie wysiłków zbrojnej obrony oraz zachowania pokoju i bezpieczeństwa

  3. udzielanie pomocy stronie lub stronom będącym przedmiotem napaści

Założycielami NATO były USA, Wilka Brytania, Francja, Włochy, Belgia, Dania, Holandia, Islandia, Kanad, Luksemburg, Norwegia i Portugalia.

Organy NATO

1) Rada Atlantycka podejmuje zasadnicze decyzje zarówno wojskowe jak również polityczne i organizacyjne.

Państwa członkowskie reprezentowane są w Radzie przez Ministrów ( ( ( (Obrony, spraw zagranicznych, finansów) w zależności od treści obrad.

Obradom przewodniczy Sekretarz Generalny

2)organ wojskowy – Komitet Wojskowy- złożony z szefów państw członkowskich. Obszar strategiczny NATO podzielony jest na trzy dowództwa

a) Dowództwo Europy – Bruksela

b) Dowództwo strefy Atlantyku –Norfolk (USA)

c) Dowództwo strefy Kanału La Manche

oraz na jedną grupę regionalną Ameryka Północna. W roku 1966 z NATO wycofała się Francja a 1974 Grecja .

  1.  
    1. marca 1999 roku do NATO przystąpiły Polska, Czechy i Węgry

ANZUS – powstał 1951 roku i miał na celu wspólną obronę i prowadzenie konsultacji w razie zagrożenia w basenie Południowego Pacyfiku

Założycielami byli:

Australia, Nowa Zelandia, USA

Organami ANZUS są:

-Rada Ministrów Spraw Zagranicznych

-Stała Rada

-Wojskowa Grupa Łącznikowa

SEATO-Organizacja Paktu Azji Południowo Wschodniej

Powstała w 1954r., a utworzyły go Australia, Filipiny, Nowa Zelandia, Pakistan, Tajlandia, USA, Wielka Brytania

Miały one przyhamować rozprzestrzenianie się komunizmu w tym regionie oraz zmiejszyć aktywność ZSRR i Chin również w tym rejonie.

W 1997 rozwiązano tą instytucję.

 

CENTOPakt Bagdadzki-

Utworzyły go w 1955r. Irak, Iran, Pakistan, Turcja, Wielka Brytania

Końcem działania tej organizacji buł wybuch rewolucji islamskiej w Iranie w 1979r.oraz wieloletnia wojna miedzy Irakiem a Iranem.

Układ Warszawski-powstał w 1955r. Była to organizacja współpracy politycznej i wojskowej państw socjalistycznych. Członkami były ZSRR, Polska, Czechosłowacja, NRD, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Albania, Układ początkowo zawarty na 20 lat następnie ponownie przedłużony , przewidywał , że w razie napaści na jedna ze stron inne przyjdą jej z pomocy.

Naczelne dowództwo znajdowało się w Moskwie.

W marcu 1991r. organizacja ta przerwała działalność wojskową , a w czerwcu 1991 przywódcy państw członkowskich podjęli decyzję o rozwiązaniu.

Podobne prace

Do góry