Ocena brak

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Międzynarodowe organizacje pozarządowe (prywatne) są to organizacje międzynarodowe, których członkami są osoby fizyczne lub/i prawne pochodzące z różnych państw. Ich celem jest wywarcie nacisku na państwo. Nie są tworzone na podstawie umowy międzynarodowej – wiąże ich jedynie nieformalna umowa. Nie powinny być ograniczone warunkami przyjęcia. Są to organizacje non profit.

Są wśród nich:

organizacje powszechne– organizacje regionalne – organizacje masowe – organizacje elitarne

Organizacje mogą być:

otwarte (zrzeszają ludzi wyznających te same wartości)– zamknięte (mogą do nich należeć tylko osoby z określonych środowisk społecznych, zawodowych...)

Ze względu na cele i profil działalności organizacje międzynarodowe pozarządowe można podzielić na:

ideologiczno - polityczne– związków zawodowych– sportowe– wyznaniowe– naukowe, oświatowe i kulturalne– pokojowe– humanitarne– zawodowe– gospodarcze– ochrony środowiska

Organizacje te najczęściej ułatwiają kontakty między osobami prywatnymi oraz grupami społecznymi z różnych państw. Sprzyjają rozwojowi wymiany międzynarodowej, przede wszystkim w sferach pozapolitycznych. Stanowią czasami silne grupy nacisku na rządy i organizacje międzyrządowe. Wiele organizacji międzyrządowych współpracuje z nimi stale lub dorywczo (status konsultacyjny przy organizacjach międzyrządowych). Silną pozycję mają np. organizacje humanitarne, które wywalczyły sobie „prawo ingerencji” w sprawy wewnętrzne państw.

Podobne prace

Do góry