Ocena brak

Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarek

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

Tym tematem interesują się nie tylko ekonomiści ale i rządy poszczególnych krajów oraz kierownictwa organizacji międzynarodowych

Konkurencjazjawisko polegające na rywalizacji między sobą w dążeniu do analogicznych celów

  • Działania podejmowane przez jednych dla osiągnięcia określonych celów utrudniają bądź uniemożliwiają osiąganie takich samych celów przez innych – konkurowanie

  • Aby skutecznie konkurować – pomimo przeszkód osiągać swoje cele – trzeba być konkurencyjnym

  • Konkurencyjność – zdolność do konkurowana

Co to jest międzynarodowa konkurencyjność gospodarek?

  • Zdolność kraju do tworzenia większego bogactwa niż konkurenci na rynku światowym

  • Zdolność do osiągania dynamicznego wzrostu gospodarczego

Taka zdolność jest determinowana przez 4 systemy wzajemnie się wzmacniające –

diamenty narodowej konkurencyjności - żaden z nich samodzielnie nie wpływa na rozwój przewag:

Warunki czynnikowe – pozycja kraju pod względem zasobności w zakresie czynników produkcji i infrastruktury – niezbędnych do konkurowania w przemyśle

  • Warunki popytowepopyt na rynku wewnętrznym na wyroby lub usługi danego przemysłu

Powiązane i wspierające przemysłyistnienie lub brak w kraju przemysłów dostawczych i pokrewnych, odpowiadających wymaganiom międzynarodowej konkurencji,

  • Strategie firm, ich struktura i rywalizacja między nimi – warunki kształtowane przez państwo, określające jak przedsiębiorstwa są tworzone, organizowane i zarządzane oraz wyznaczające charakter rywalizacji na rynku wewnętrznym

Ponadto rozróżnia się konkurencyjność:

  • Czynnikową – zdolność konkurencyjną: długofalowa zdolność gospodarki do sprostania konkurencji międzynarodowej

  • Wynikową – pozycję konkurencyjną: udział gospodarki danego kraju w wymianie międzynarodowej

Podobne prace

Do góry