Ocena brak

Miechów

Autor /lenny Dodano /15.01.2013

Miasto powiatowe przy trasie Kraków -Warszawa. 12 tys. mieszkańców. Lokowane przez Przemysła II w 1290.
Klasztor Bożogrobców (Miechowitów) ufundował w 1162 Jaksa z Miechowa z rodu Gryfitów, dla sprowadzonego z Palestyny zakonu Stróżów Grobu Świętego.
W skład kompleksu klasztornego wcho­dzą m.in. kościół, kaplica, dom generałów (ob. plebania) i cmentarz.
Gotycki kościół p.w. Grobu Pańskiego i św. Jakuba z XIV w. z fragmentami romańskimi z XIII w., przebud. w stylu barokowym w 2 poł. XVIII w. Ołtarz gł. rokokowo-kla-sycystyczny (po 1771) ze stiukową płasko­rzeźbą Zmartwychwstania Chrystusa. Rokokowe ołtarze boczne, organy, ambona, stalle, tron prepozytów. Kaplica św. Marii Magdaleny z XIV/XV w.
Klasztor pierwotnie z II poł. XII w., odbu­dowany po pożarach w 1506, ma ciekawe fragmenty gotyckie i renesansowe.
Tomasz z Olkusza dobudował do kla­sztoru w I poł. XVI w. Kaplicę Grobu Chrystusa.Restaurowana w 1880. W środku drewniany Grób Chrystusa, barokowy ołtarz z obrazem na blasze: „Złożenie do grobu".
Dom Generałów Zakonu (dziś plebania), późnobarokowy z II poł. XVIII w. W Sali Gryfowej wielki stiukowy kartusz z płasko-rzeźbionym godłem i 34 portrety bożogrob­ców (przeważnie z XVIII w.). Na narożniku muru klasztornego rustykowana baszta, prawdopodobnie z 1311.
Cmentarz w ogrodzeniu z 1884. Wejście z rokokowymi wazonami. Na słupie figura św. Jana Nepomucena z 1738. Na cokole godło bożogrobców z 1884.

Podobne prace

Do góry