Ocena brak

Michelin, bracia

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.12.2011

Bracia Michelin zaczęli swoją karierę w 1894r. od produkcji rowerów, opon do dorożek i samochodów. Już po pięciu latach, przy udziale opon z firmy Michelin po raz pierwszy samochód osiągnął prędkość 100km/h. Na początku XX w. bracia rozpoczęli działalność w lotnictwie.


Zaraz przed I wojną światową bracia Michelin wdrożyli w swoich zakładach metody naukowej organizacji pracy oparte na dziełach Winslow Taylor|F. W. Taylora, co zaowocowało znacznym poprawieniem wyników. W związku z tą poprawą opublikowali liczne broszury np. Czy warto się zajmować metodą Taylora?, Co Taylor myśli o swojej metodzie, czy Dwa przykłady zastosowania metody Taylora w firmie Michelin. Zostały one rozesłane w ogromnym nakładzie do ministrów, posłów, przedsiębiorców, a nawet robotników. Zaskakujące jest, że jednak ta wiedza upowszechniła się dopiero po II Wojnie Światowej.


Każdy zatrudniony w Michelin musiał się zapoznać z licznymi notkami szefa firmy. Były to głównie wskazówki jak zachowywać się z poszczególnych sytuacjach.


Firma Michelin posiadała tzw. Dział Ulepszeń, który specjalizował się w badaniach organizatorskich. Pracownicy tego działu prowadzili szkolenia w zakresie analizy pracy, techniki chronometrażu, redukcji czasu wykonania poprzez eliminację czynności zbędnych itd. Kursy takie trwały kilka tygodni i kończyły się egzaminem praktycznym.


W Michelin wszyscy pracownicy mogli zgłaszać pomysły usprawniające. Każdy zgłoszony temat był powierzany jednemu pracownikowi, który sam organizował przebieg badań. Nad całym systemem czuwał powien starszy pan, bez dyplomu, jednak z dużym doświadczeniem i znajomością firmy.


W tzw. Metodzie pięciu liter zostały ustalone główne zasady prowadzenia powyższych badań:

  1. Dobrze postawić problem.
  2. Analizować wszystkie elementy i dokonane obserwacje zapisywać za pomocą liczb.
  3. Ponumerować wszystkie możliwe usprawnienia i sporządzić tablicę zawierającą zalety i wady każdego z nich.
  4. Wybrać najlepsze rozwiązanie.
  5. Dokonać oceny ulepszenia z punktu widzenia interesu ogólnego.

Dzięki ulepszeniom Michelin uzyskał znaczne oszczędności czasu oraz kosztów. Dało to możliwość konkurowania z firmami amerykańskimi i wypłacania pracownikom wyższych pensji.


Autor: Krzysztof Król
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry