Ocena brak

Michał Korybut Wiśniowiecki i rządy oligarchii magnackiej

Autor /Fidelis Dodano /11.05.2012

 

Po abdykacji Jana Kazimierza, doszło do kolejnej burzliwej elekcji w wyniku której na tronie zasiadł, w 1669 roku syn Jaremy Wiśniowieckiego, Michał Korybut Wiśniowiecki.

Z chwilą objęcia rządów przez niedołężnego władcę, trwał zamęt na Ukrainie. Doroszenko, hetman kozaczyzny prawobrzeżnej, dążył bezskutecznie do zjednoczenia obu stron Naddnieprza, również bez skutku pozostały jego plany powiązania Ukrainy z Polską na nowych zasadach, pluną tym sprzeciwił się podkanclerzy Andrzej Olszowski.

Gdy Doroszenko stracił buławę na rzecz Chanenki, zwrócił się o pomoc do Tatarów i Turków. Zapędy połączonych sił powstrzymał hetman Sobieski w 1671 roku. Wtedy jednak w sprawę Ukrainy interweniowała bezpośrednio Porta.

Rozdzierana wewnętrznymi walkami o władzę, Polska stanęła znów na skraju przepaści. Mimo wypowiedzenia przez Turcję wojny dwa kolejne sejmy zostały zerwane, zwołane przez króla pospolite ruszenie zamieniło się w sejm konny radzący jak zgnębić politycznych przeciwników.

Tymczasem wojska padyszacha Mehmeda IV w liczbie ponad 200 tysięcy ludzi w lecie 1672 roku wtargnęły na tereny polskie. Padła twierdza Kamieniec Podolski, a przeciwnik ruszył na Lwów, wkrótce wojska padyszacha rozlały się poza San. Oddziały Sobieskiego nie były w stanie stawić czoła głównym siłom wroga, mogły jedynie nękać jego rozproszone oddziały.

Wobec przewagi nieprzyjaciela doszło do podpisania w Buczaczu w 1672 roku traktatu z Turkami, którego treść była upokarzająca dla Polski, odstąpiono Porcie województwo podolskie, bracławskie i kijowskie oraz zdecydowano o płaceniu haraczu w wysokości 22 tysięcy dukatów rocznie, nazywanego upominkiem.

Wzburzenie opinii publicznej było tak mocne, że szybko na sejmie uspokoiły się waśnie wewnętrzne, ustalono wysokie podatki na 50 tysięczną armię oraz zapewniono sobie neutralność Krymu i współdziałanie Rosji.

11 XI 1673 roku, pod Chocimiem wojska polskie pod wodzą hetmana Sobieskiego rozgromiły główne sity armii tureckiej. Śmierć Michała Korybuta Wiśniowieckiego, nie pozwoliła w pełni wykorzystać tego zwycięstwa, w wyniku ponownych niesnasek hetman litewski Michał Pac odmówił dalszego podporządkowania się Sobieskiemu i podzielił siły polskie.

Okres panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego to lata nieudolnej polityki wewnętrznej, spowodowanej ciągłymi niesnaskami pomiędzy polską magnaterią.

Podobne prace

Do góry