Ocena brak

Michaił Bakunin - anarchista kolektywistyczny

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Rewolucjonista. Negatywnie nastawiony na Niemców. Czerpał z filozofii Hegla. Jego doktryna powstała w latach 60. Organizator ruchu słowianofilskiego- odwołującego się do wolności Słowian. W okresie Wiosny Ludów był przekonany, że odrodzenie nastąpi po odnowieniu systemu przez dyktatora. Wierzył w skuteczność organizacji spiskowych. Wolność - człowiek ma możliwość rozwoju, a człowiek wyzbywając się wolności przestaje być człowiekiem. Wolność tkwi przede wszystkim w świadomości. Wolność człowieka jest wartością absolutną i naczelną - albo cała wolność albo nic. Jeśli człowiek traci choć odrobinę swojej wolności, to traci ją całą.

Interpretował zerwane jabłka przez Ewę jako pierwszy akt wolności człowieka. W obecnym systemie wolność nie jest możliwa. Jedyną drogą jest zburzenie państwa. Człowiek nie żyje tylko dla siebie, ale dla dobra wspólnoty. Konsekwencją postępu technicznego jest pogłębianie się różnic klasowych i ich walki. Zniesienie prawa dziedziczenia i stworzenie Federacji stowarzyszeń. Własność będzie wspólna, społeczna. Geneza państwa- wg niego należy łączyć powstanie państwa z religią (podziały na rządzących i rządzonych wywodzą się z religii) W religii tkwią zaczątki despotyzmu- w wyniku religii tworzą się państwa. Krytykuje parlamentaryzm, demokrację, powszechne prawo wyborcze, aby sprawnie rządzić państwem, państwo przekształca się w oligarchię. Był za natychmiastowym zniesieniem Państwa.

Krytykował Marksa, ale łączył go z nim interracjonalizm. Twierdził, że gdy zburzymy państwo zburzymy pojęcie narodu. Istotne były dla niego przesłanki rewolucji: gotowość mas ludowych (przygotowanie ich pod względem świadomości i wiary w ideały). Ludzkość wsparta grupą spiskową może prowadzić do rewolucjonizmu(lud ma działać spontanicznie). Wg niego każda rewolucja musi przynieść ofiary. Teoria jest wynikiem wolności człowieka. Nauka nie może ogarnąć wszystkich zjawisk życia. Domagał się zniesienia religii, ale twierdził też, że po zburzeniu państwa religia zaniknie.

Podobne prace

Do góry