Ocena brak

Miazga zęba

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Miazga zęba (pulpa dentis) jest utworzona z wiotkiej tkanki łącznej budową swą przypominającej tkankę zarodkową. Komórki miazgi są to gwiazdkowate fibroblasty 1 róż no kształtne histiocyty; ponadto jej zewnętrzną warstwę tworzą omówione już wyżej odontobłasty. Ich wypustki zewnętrzne, czyli włókna Tomesa, wnikają do kanalików zębiny, wypustki zaś wewnętrzne przebiegają przez bezkomórkową warstwę Weila do głębszych, bogatych w komórki warstw miazgi.

Miazga jest silnie unaczyniona. Przez otwór szczytowy korzenia ^chodzi najczęściej jedna tętniczka, która rozgałęzia się szybko na gęstą sieć włosowatą. Przez tenże otwór opuszcza miazgę jedna lub parę żył i naczynia chłonne.

Podobne prace

Do góry