Ocena brak

METRYCZNY SYSTEM MIAR

Autor /agatka Dodano /06.03.2013

METRYCZNY SYSTEM MIAR — system porównywaniawielkości oparty na trzech podstawowychjednostkach miar: metr (m) —dla długości, kilogram (kg) — dla masy, i sekunda(sek.) — dla czasu. Jednostki wtórnetworzy się jako umowne części lub wielokrotnościjednostek głównych. W systemie metrycznymstosuje się na ogół 10-krotne wielokrotnościprzy tworzeniu jednostek wtórnych (wyjątekstanowią jednostki czasu) (-*jednostki miar).

Podobne prace

Do góry