Ocena brak

Metodyka procesu administrowania - Regulamin pracy organu administracyjnego

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Regulamin pracy organu, jako podstawowy akt kształtujący funkcjonowanie tego organu, powinien określać:

- zasady ustrojowe organu adm. (wielkość poszczególnych komórek, zasady podległości służbowej)

- status prawny pracownika organu

- zakres spraw, w których mogą być wydawane pracownikowi wiążące decyzje

- sankcje za niewykonanie zadań

- bieg określonej sprawy

- kompetencje pracowników do rozstrzygania sprawy

Podobne prace

Do góry