Ocena brak

Metodyka procesu administrowania - Podział funkcji wewnątrz organu administracyjnego

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Uznanie podziału pracy w organie adm. za prawidłowy jest to, aby sprawa od podjęcia do jej ostatecznego załatwienia przechodziła przez jak najmniej rąk. Szef kieruje pracą organu adm., odpowiada za styl pracy organu, za efekty pracy, ale nie oznacza to, iż musi sam załatwiać każdą sprawę. Jeśli chodzi o rozkład pracy między pozostałych pracowników, to są ich dwie grupy, tzn. pracownicy bezpośrednio obsługujący petentów (interesant ma pierwszeństwo przedstawienia swej sprawy przed wszystkimi innymi sprawami) i pracowników opracowujących zagadnienia wewnętrzne, bez wchodzenia w bezpośredni kontakt z interesantami.

Czas przewidziany na obsługę obywateli powinien czasem nienaruszalnym ani przez pracownika, ani przez przełożonych. Wewnętrzny podział pracy w organie adm. ustala regulamin pracy każdego organu adm. Im bardziej podział ten jest precyzyjny, tym mniejsze niebezpieczeństwo konfliktów wewnętrznych w pracy organu. Dobrze pomyślany regulamin pracy powinien uwzględniać możliwość służbowego dokonywania przesunięć w stanowiskach pracy.

Podobne prace

Do góry