Ocena brak

Metodyka procesu administrowania - Konferencje i zebrania

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Konferencje i zebrania są zwoływane dla różnych celów:

- mogą one stanowić platformę dyskusji, wyjaśnienia czy uzgadniania poglądów

- mogą być sposobem popularyzacji czy wyjaśniania pewnych zagadnień

Osiągnięcie celu konferencji zależy od przygotowania się do niej i od sprawnego jej przeprowadzenia. (Nadmiar narad i konferencji może być zjawiskiem negatywnym, gdyż daje nam sygnał, że określoną sprawą zajmuje się zbyt wiele jednostek.) Trzeba jasno określić cele konferencji. Uczestnicy powinni być dostatecznie wcześnie powiadomieni o dacie konferencji. Należy także, dla zwartego przebiegu konferencji, ustalić orientacyjny czas jej trwania. Ważne jest także ustalenie składu osobowego, reprezentantów biorących udział w konferencji. Należy wybrać przewodniczącego (jest to osoba, która zgadza się z celem konferencji i rozumie go).

Podstawowy cel konferencji to z reguły uzgodnienie sprawy, wyjaśnienie wątpliwości czy wypracowanie koncepcji działania na pewnym odcinku aktywności administracji.

Zamknięcie formalne konferencji nie kończy prac związanych z wykorzystaniem materiałów, które na konferencji zostały zgromadzone. Przechodzą one do stadium opracowania sztabowego, w którym oceniane jest, co dała konferencja.

Podobne prace

Do góry