Ocena brak

METODY ZDOBYWANIA INFORMACJI O DZIECKU

Autor /zofia Dodano /17.03.2011

 1. Obserwacja- podstawowa metoda gromadzenia informacji, polegająca na systematycznym rejestrowaniu zachowań osoby obserwowanej oraz na interpretacji uzyskanych danych.

  1. obserwacja luźna- polega na swobodnym , nie ustrukturalizowanym, nie zamierzonym uprzednio zbieraniu danych w trakcie wszelkiego rodzaju kontaktów z dzieckiem

  2. obserwacja celowa- stosowana jest wybiórczo i ma określony cel

  3. obserwacja znaczących zdarzeń- dotyczy poszczególnych zdarzeń na tle jakiś sytuacji

  4. obserwacja skategoryzowana- interesujące nas zdarzenia, ujęte są w kategorie

 2. Ankieta i wywiad

 3. Skale ocen i metody socjometryczne

 4. Metody autoekspresyjne

  1. wypowiedzi pisemne: autobiografia niekierowana, autobiografia kierowana elementami treści, autobiografia cząstkowa; swobodna wypowiedź ustna; dziennik

  2. metoda inscenizacji

  3. metoda sytuacyjna

  4. dyskusja

  5. analiza wytworów uczniowskich

  6. technika nie dokończonych historyjek

  7. technika nie dokończonych zdań

 5. Eksperyment

 6. Metody jakościowe

 7. Studium przypadku i zapis zbiorczy

 

 

 

Podobne prace

Do góry