Ocena brak

Metody zbliżania prawa krajowego - UNIFIKACJA

Autor /Kazik Dodano /21.07.2011

  • Metoda najbardziej władcza,

  • Polega na bezpośrednim zastępowaniu norm prawa krajowego przez normy prawa wspólnotowego,

  • Typowym aktem stosowanym w tym celu jest rozporządzenie,

  • Istotą „starego podejścia” do zagadnienia zbliżania praw państw członkowskich była właśnie unifikacja, mająca na celu przyjmowanie identycznych przepisów w całej Wspólnocie,

Podobne prace

Do góry