Ocena brak

Metody zbliżania prawa krajowego - HARMONIZACJA

Autor /Kazik Dodano /21.07.2011

  • nstytucje wspólnotowe nie tworzą norm materialnego prawa krajowego, a określają jedynie jego cele,

  • Zadaniem państw członkowskich staje się znalezienie odpowiedniego sposobu dostosowania aktu wspólnotowego do własnej kultury prawnej, tradycji i obowiązujących już ustaw,

  • Typowym aktem służącym harmonizacji praw jest dyrektywa,

  • Istotą „nowego podejścia” do zagadnienia zbliżania praw państw są właśnie dyrektywy, określające jedynie wspólne cele,

  • Formuła ta nawiązuje do orzeczenia Trybunału w sprawie Cassis de Dijon

Podobne prace

Do góry