Ocena brak

Metody zbliżania prawa krajowego

Autor /Kazik Dodano /21.07.2011

Art. 3 ust. 1 lit. H

Dla osiągnięcia celów wspólnotowych podejmowane będą działania polegające na:

h) zbliżaniu ustawodawstw krajowych w stopniu koniecznym do funkcjonowania wspólnego rynku

Art. 94

Rada, działając jednomyślnie, może wydawać dyrektywy zbliżające do siebie prawa państw członkowskich, które bezpośrednio wpływają na tworzenie lub funkcjonowanie Wspólnego Rynku.

Gdyby systemy prawne państw pozostały całkowicie odmienne, to Wspólny Runek nie mógłby sprawnie działać, prawa krajowe bowiem stawałyby się barierami, utrudniającymi swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitałów

Stosowane są cztery podstawowe sposoby zbliżania do siebie praw państw członkowskich. Zostały one zhierarchizowane na podstawie kryterium wiążącej mocy przyjmowanych aktów prawnych.

Podobne prace

Do góry