Ocena brak

METODY WYZNACZANIA PRĘDKOŚCI ŚWIATŁA - Metoda rezonatora wnękowego Essena

Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011

Można bardzo dokładnie wyznaczyć częstość, przy której rezonator wnękowy o znanych wymiarach za-wiera znaną liczbę połówek długości fali promieniowania elektrostatycznego. Prędkość światła możemy obliczyć z teoretycznej zależności pomiędzy długością fali i częstością.

c = V

Zwykle z pudła rezonatora wypompowuje się powietrze. Fale elektromagnetyczne wnikają na pewną nie-wielką głębokość w ścianki pudełka, dlatego też konieczna jest poprawka uwzględniająca ten efekt. Essen w roku 1950 stosował częstości 5960, 9000 oraz 9500 MHz i znalazł: c = 299 792,5 km/s. ą 1 km/s.

Podobne prace

Do góry