Ocena brak

Metody wychowania - Metoda nagradzania

Autor /Ursus Dodano /31.08.2011

Promowanie zachowań pożądanych z wychowawczego punktu widzenia za pomocą pochwał , gestów, nagród o charakterze materialnych wzmocnień i niematerialnych.

Nagradzamy zachowania ale nie bezpośrednio po ich wystąpieniu, nie utrwalamy postaw utrwalonych, nie wymierzać w sposób ciągły, nie gwarantuje natychmiastowego sukcesu.

Do góry