Ocena brak

Metody wychowania

Autor /kneercefalbuicaoca Dodano /25.11.2007

Metoda: to pewien sposób postępowania z wychowankiem.W dosłownym znaczeniu – metoda to droga (jaką obiera wychowawca z wychowankiem).
Najważniejsza rzecz w wychowaniu to właśnie metoda. Od niej zależy wszystko. Metody ulegają różnej klasyfikacji:
* podział na grupowe i indywidualne
* podział na metody wpływu bezpośredniego i pośredniego

Do metod indywidualnych zaliczamy:
- karanie wychowawcze
- nagradzanie wychowawcze
- perswazję
- przykład własny
- metodę zadaniową

Wśród metod grupowych wyróżniamy:
- metody organizacji działalności zespołowej i samorządowej
- metody współudziału uczniów w organizacji lekcji

* Karanie wychowawcze:
Karanie istnieje odkąd istniał człowiek. Początkowo było odwetem i zemstą. Z czasem jednak zaczęto je traktować jako środek poprawiający zachowanie. Każde państwo/społeczeństwo miało i ma system kar. Bo kara ma zmieniać człowieka na lepsze. Nie wszyscy jednak tak uważali. Można wyróżnić dwie szkoły:
- przeciwników karania, którzy uważali że człowiek z natury jest istotą dobrą i nie potrzebuje kar
- zwolenników karania, którzy uważali że człowiek ma predyspozycje do czynienia zła, więc kara jest potrzebna po to, by go zmienić.
Te dwie grupy walczyły ze sobą setki lat, aż do wieku XXI, kiedy to angielski filozof Jeremi Bentham znalazł stanowisko pośrednie między tymi dwoma obozami. Stworzył teorię, która brzmiała: „Wszystkie niepożądane reakcje człowieka należy karać. Ludzi karać się nie powinno”. Oznacza to iż kara powinna istnieć, ale nie wolno karać tylko dlatego, że ktoś jest człowiekiem. Karze podlegać powinien jego czyn. Ilekroć będą niepożądane zachowania, powinna towarzyszyć im kara.

Rodzaje kar:
- słowna dezaprobata: czyli upomnienie, nagana w formie ustnej. Jest to jedna z lżejszych kar. Ważną rolę odgrywa tu ton, barwa głosu. Nie wolno krzyczeć!
- pozbawienie określonych przyjemności: trzeba dobrze wiedzieć, co dla dziecka jest prawdziwą przyjemnością i w ramach kary pozbawić go tego na okres czasu
- skłanianie do ponoszenia konsekwencji: trzeba powiedzieć dziecko, że skoro zrobiło tak, to musi zrobić tak... - jest to tak zwana logika warunkowa
- ograniczenie pewnych uprawnień
- gniewne spojrzenie: to kara często wspominana przez Korczaka. Ale nie każdy z nas ma tę umiejętność.
- chwilowe wycofanie się ze swoich emocji: ważne jest by przede wszystkim zrobić to na krótko. Trzeba wtedy dać do zrozumienia że relacje między nami uległy zmianie.
Nie istnieją kary cielesne! Nie wolno ich stosować. Mają one negatywny wpływ na rozwój dziecka. Możemy w ten sposób ukształtować neurotyzm.

Zasady skutecznego karania:
* kara musi być bezpośrednio po niewłaściwym zachowaniu. Nie może być ona odłożona w czasie, np za 2-3 dni. Ale są wyjątki od odstąpienia od kary: choroba dziecka i karanie w miejscach publicznych/na oczach ludzi.

Podobne prace

Do góry